"Ο εγωισμός μας δεν μας αφήνει να ταπεινωθούμε και να ζητήσουμε την συγχώρεση των σφαλμάτων μας έτσι ώστε μετανιωμένοι να δεχτούμε την αγάπη του Θεού. Γι’ αυτό αντί να νιώθουμε την αγάπη Του σαν ειρήνη και μακαριότητα, την νιώθουμε σαν έλεγχο των πράξεών μας." K.I.K.

Image HTML map generator