"Είδα άνθρωπο να νηστεύει, άλλο να προσεύχεται, άλλο να μήν κάμνει το θέλημά του. Ο τελευταίος είναι ανώτερος. Όλ' αυτά τα βλέπει ο Θεός." Παππούς Παναής από τη Λύση

Image HTML map generator